Cíl:

Cílem těchto stránek je předat a poskytnout pravdu o Synu Člověka, Imanueli, o Jeho poslání a jaký smysl zde měl Jeho pozemský život. Aby ti, kteří ještě mají nejasnosti týkající se pozemského působení Syna Člověka mohli obdržet odpovědi na své otázky, ve kterých jim mohou jako trní v cestě bránit různí censoři, novodobí falešní mesiáši, škodící hnutí nebo jiné mlžící organizace.

 


 

 Nejrozšířenější lži a omyly:

 

 • Abdrushin zcela nově přepracoval Poselství Grálu.
  Velmi mnoho jasných důkazů svědčí o opaku, a to, že kdo později zásadně změnil původní dílo Poselství Grálu z roku 1931 nebyl v žádném případě Abdrushin. Z původního, čistého Slova tak, jak bylo dáno silou Syna Člověka se stal paskvil, nesoucí v sobě rozpory a z dokonalého díla zásahem temných pochopů nastalo pokřivení toho zde nejsvětějšího. Tím se zároveň zabránilo dosáhnout lidským duchům pomocí tohoto pokřiveného díla duchovní ráj, když v něm došlo mimo jiného ke škrtnutí vědění o Imanueli a pomocí dalších změn v něm je každý lidský duch sváděn na scestí. Více zde:
 • Syn Boží je Syn Člověka.
  Nesčetný počet "věřících" se domnívá, že Syn Boží Ježíš je totožný se zmiňovaným Synem Člověka v bibli. Protože s druhým pojmem si učednící Syna Božího nevěděli příliš rady a později nemohl ani čtenář bible dojít sám od sebe k objasnění, zjednodušili si jej lidé tak, že byl jimi pojem Syn Člověka přiřknut Synu Božímu. Dva pojmy, dvě jména, nesoucí již v sobě významově rozdílná jména, musí patřit dvěma osobám.
    Více zde:
 • Opětovné narození Abdrushina.
  Rozšiřují se bludy různého druhu o opětovném narození Abdrushina nebo o tom, že je opět zde. Mimo to působí i někteří lžimesiáši, kteří se prohlašují za Imanuele, Parsifala. K opětovnému zrození nedojde, žádný Syn Boží/Člověka se sem na zem více nenarodí, viz Abdrushinovo sdělení. Poslední pomoc k záchraně z temna k věčnému životu ducha byla dána ve Slově Abdrushina v původním Poselství Grálu z roku 1931. Je jen na lidech, zda to pro sebe využijí.